×

NX

NX este o soluție completă și integrată pentru dezvoltarea digitală a produselor, asigurând o înaltă performanță în proiectare, simulare, documentare, fabricație și tooling.
NX pentru Design reprezintă cea mai rapidă, flexibilă și eficientă soluție de proiectare din cea mai strâns integrată soluție CAD/CAM/CAE.
Siemens PLM Software oferă întreaga suită de aplicații CAD, CAM, CAE și CMM, într-un singur sistem, ce asigură toate necesitățile inginerești pentru dezvoltarea produsului.

NX pentru Design este o soluție integrată ce vă ajută să dezvoltați noi produse inovative. Cu tehnologii și unelte de proiectare de ultimă generație, NX înlesnește și accelerează procesul de dezvoltare al produsului. Spre deosebire de alte soluții bazate doar pe CAD, NX furnizează cea mai înaltă integrare între discipline într-un mediu deschis și colaborativ.

Soluția NX pentru Design asigură unelte puternice de modelare, permițându-vă folosirea celor mai productive tehnici de modelare interșanjabil – de la modelarea explicită de solide și suprafețe până la modelarea parametrică și directă.

NX pentru Simulare Acum sub Simcenter 3D
Simcenter 3D acum  reunește toate capabilitățile de simulare ale Siemens, pentru a anticipa și măsura performanța produselor. Toate capabilitățile care existau în NX CAE, împreună cu multe alte noi capabilități, sunt acum disponibile în Simcenter 3D.

Simcenter 3D furnizează un mediu unificat, scalabil, deschis și extensibil pentru CAE având conexiuni cu modelarea, simularea 1D, testarea și managementul datelor. Simcenter 3D accelerează procesul de simulare prin combinarea editării excelente a geometriei cu modelarea asociativă specifică simulării și cu soluțiile multi-disciplinare. Solvere rapide și precise înzestrează analizele structurale, acustice, de curgere, termice, de mișcare și pentru materiale compozite, precum și optimizări și analize combinate de tip multi-physics.

NX pentru Fabricație asigură o soluție completă pentru fabricația pieselor – de la CAM până la controlerul CNC. Prin utilizarea NX pentru Fabricație vă puteți îmbunătăți productivitatea fabricației pieselor prin:

  • Reducerea timpilor de prelucrare și programare în comandă numerică
  • Îmbunătățirea suprafețelor prelucrate, preciziei și calității piesei
  • Reducerea timpilor și erorilor de fabricație
  • Creșterea ratei de succes a implementării noilor mașini
  • Maximizarea utilizării resurselor de fabricație

NX oferă soluții software complete de fabricație asistată de calculator (CAM) pentru programarea mașinilor cu comandă numerică, postprocesare și simularea acestor mașini.

NX furnizează un set complet de capabilități de programare NC într-un singur sistem CAM, precum și un set integrat de aplicații software pentru fabricație. Aceste aplicații facilitează modelarea pieselor, proiectarea sculelor și programarea inspecției – toate bazate pe tehnologia NX.

Sunt disponibile funcții avansate pentru cele mai noi tehnologii și mașini de prelucrare: frezare 2.5 axe milling, frezare 3 axe, prelucrare cu viteze înalte (high speed machining), frezare 5 axe, electoeroziune cu fir, strunjire, mașini multifuncționale, frezare rotoare.

NX CAM Robotics – permite proiectarea, simularea, validarea, optimizarea și programarea offline a roboților industriali ce execută operații de prelucrare. Această soluție mărește substanțial eficiența și calitatea operațiilor multi-axis de înaltă precizie. Utilizând mediul 3D intuitiv și larg răspândit al NX, softul combină ușurința programării CNC cu puterea creării, controlului și simulării proceselor de prelucrare robotizate.

NX Mold Design automatizează întregul proces de concepție pentru suprafețele de separație, a cavității și miezului, a bazei matriței,  plecând direct de la modelul piesei. Informațiile esențiale sunt adăugate pentru a ușura prelucrarea ulterioară a traseelor de prelucrare în NX CAM.

NX CMM Inspection Programming creează o suită de operații care minimizează timpii de măsurare pe mașinile de măsurat în coordonate (CMM) și generează rapid programe fără coliziuni. Puteți reduce neconformitățile și să vă asigurați că cerințele proiectului sunt îndeplinite prin programarea directă pe modelul CAD. NX CMM Inspection Programming înlesnește generarea programelor de măsurare CMM și a proceselor de analiză a măsurătorilor.

Mechatronics Concept Designer este special gândit pentru a accelera procesul de proiectare a mașinilor unelte. Softul utilizează modelarea 3D și simularea conceptelor, folosind metode automatizate și simulări de tip mutibody physics, specifice produselor de tip mecatronic.

NX 11 pentru Fabricație introduce noi funcționalităţi în domeniul fabricației asistate de calculator (CAM), prelucrării robotice, fabricației aditive hibride, conexiunii cu atelierul, programării inspecției (CMM), proiectării sculelor, amplasării mijloacelor de producție.

NX 11 pentru Design accelerează și optimizează proiectarea asistată de calculator (CAD) cu noi și îmbunătățite capabilități, plecând de la concept până la detaliere și documentație. Ultima versiune NX introduce un nouă modalitate pentru lucrul cu modele de tip facet (modele poligonale – STL), fabricația rapidă prin printarea 3D, îmbunătățiri aduse Product and Manufacturing Information (PMI), draftingului și documentației, precum și un nou nucleu de randare cu afișare dinamică, fotorealistică.

NX CAM 11capabilitățile puternice pentru prelucrarea matrițelor și pieselor complexe au fost îmbunătățite pentru a crește substanțial productivitatea fabricației. De exemplu, acum traiectoriile vor fi generate cu 60% mai repede și vor produce piese cu o suprafață mult îmbunătățită.

NX CMM Inspection Programming 11 este acum capabil să utilizeze palpatori Renishaw PH20, folosind astfel avantajul metodelor de inspecție prin puncte. Acești noi palpatori permit culegerea rapidă a punctelor de măsurare, având precizie și repetabilitate crescute datorită mișcării doar a capului palpatorului, nu și a întregii mașini CMM; se mărește astfel cu până de 3 ori viteza de culegere a punctelor.

NX 11 Tooling Design asigură o creștere a productivității proiectării sculelor precum matrițele de injecție și a matrițelor/ștanțelor progresive (în pași). Acum puteți lucra interactiv cu lista de materiale (BOM) în NX. Pentru accelerarea procesului de proiectare a sculelor, puteți folosi operații de drag&drop a componentelor din librării în ansamblul matriței. Capabilitățile de simulare moderne vă permit să vizualizați mișcarea componentelor adiționale, pentru  a putea elimina erorile costisitoare din producție.

Line Designer este o aplicație avansată pentru proiectarea și vizualizarea configurației liniilor de producție în NX. Platforma integrată a Siemens PLM Software vă permite să asociați rapid configurația dorită la planul de fabricație. Această integrare strânsă cu planificarea și proiectarea echipamentelor vă permite să coordonați întregul proces de fabricație. Puteți ușor optimiza procesul prin specificarea fiecărei etape de producție, până cel mai de jos nivel, precum un robot sau un dispozitiv.

NX este liderul industriei ce folosește noile tehnologii de fabricație aditivă hibridă, acolo unde fabricația aditivă  (depunere de metal) este incorporată în mediul tradițional de prelucrare pe mașini unelte. Prin construirea de geometrii complexe folosind fabricația aditivă , incluzând cavități interioare, apoi prelucrarea zonelor cu toleranțe strânse (fabricația substractivă), se poate produce o nouă clasă de piese sau se poate crea o singură piesă în locul unui ansamblu, imposibil altfel de creat.

  • Prototip: Crearea de prototipuri este principala aplicabilitate a  tehnologiei de printare 3D și stereo-litografiere. Posibilitatea evaluării rapide a prototipurilor va constitui un punct forte în tehnologia aditivă sau hibrid aditivă.
  • Producție: Noile capabilități de sinterizare cu laser îi îndeamnă pe fabricanți să utilizeze metodele fabricației aditive în producția de piese. Tehnicile fabricației hibrid aditive vor accelera acest trend.
  • Reparații: Prin combinarea depunerii de metal și a prelucrării tradiționale prin îndepărtarea acestuia, folosind o singură mașină, sunt larg deschise posibilitățile pentru reparații și recondiționări. Fabricația hibrid aditivă este soluția ideală pentru acest domeniu.

NX Fabricatia hibridaFabricația hibridă combină fabricația aditivă (depunere de metal) și prelucrarea CNC într-un singur mediu pentru a crea noi produse cu o precizie și viteză crescute. NX CAM furnizează o soluție completă pentru programarea celor mai noi mașini hibride produse de DMG MORI.

NX NastranNX™ Nastran® este parte a portofoliului pentru simulare Simcenter™ și este folosit pentru simulări structurale, dinamice și acustice. NX Nastran furnizează o componentă esențială suitei NX utilă în dezvoltarea digitală a produsului. NX Nastran facilitează luarea deciziilor încă de la începutul ciclului de proiectare – scurtând timpul până la apariția produsului pe piață; reducând costurile de dezvoltare; îmbunătățind performanța și fiabilitatea produsului și încurajând inovarea.

NX Nastran asigură componenta esențială și suportul tehnologic pentru toate uneltele de simulare și validare în cadrul portofoliului general al soluțiilor de management al ciclului de viață al produsului. NX Nastran soluționează majoritatea problemelor de analiză structurală pentru analiza lineară și nonlineară, regim tranzitoriu (dynamic response), dinamica rotoarelor, aeroelasticitate și optimizare.

Managementul datelor și proceselor

Teamcenter furnizează managementul datelor și proceselor pentru toate aplicațiile NX. Fiecare informație este inteligent conectată pentru a alcătui planul de fabricație. Acest lucru ajută la eliminarea bazelor de date multiple, reutilizarea metodelor dobândite, managementul mijloacelor de producție și conexiunea directă cu unitatea de producție.

TOP