×

FEMAP

Femap este un software de simulare avansată care crează modele de analiză cu element finit ale produselor și sistemelor inginerești complexe având ca scop determinarea rezultatelor. Femap poate modela virtual componente, ansambluri sau sisteme, determinând astfel comportamentul lor într-un mediu prestabilit.

Folosind capabilitățile de simulare digitală oferite de Femap, puteți prezice și îmbunatăți performanța și fiabilitatea produsului, puteți reduce timpul și costurile pentru testarea prototipurilor, evalua diferite modele și materiale, puteți optimiza design-urile și reduce consumul de materiale.

Femap poate realiza importul de geometrie 3D din cele mai importante aplicații CAD, inclusiv Catia, Pro Engineer, NX, Solid Edge, Solid Works și AutoCAD. Odată realizat importul, puteți pregăti modelul pentru analiză folosind instrumentele disponibile pentru a identifica și afișa potențiale materiale deranjante, precum așchiile, sau pentru a le suprima/elimina complet folosind uneltele de curățare. Femap oferă o multitudine de funcții de creare și modificare a geometriei, astfel încât să puteți realiza analiza pe modelul optim.

Modelul complet, la baza căruia stau datele, este redat în totalitate de Femap, permițând vizualizarea, crearea sau modificarea directă a elementelor. Instrumentele de grupare, stratificare și vizualizare oferite vă ajută să gestionați afișarea geometriei în timp ce creați și configurați modelul cu element finit.

Femap include capabilități specializate pentru a facilita sarcinile de modelare, inclusiv:

  • Extracția pe planul mijlociu a structurilor cu pereți subțiri pentru a ajuta la crearea unor modele de carcase mai eficiente și mai precise;
  • Modelarea sudurii care îmbină părțile sudate solid într-un model continuu;
  • Suprafețe de date care vă permit să creați condiții complexe de încărcare, bazate pe rezultatele unei analize anterioare pentru aplicațiile multifizice.

Femap permite realizarea discretizării la un nivel înalt de calitate, asigurând asfel rezultate precise. Datorită controlului total asupra parametrilor de generare a discretizării (mărimea elementelor, zone cu elemente diferite, factori de creștere, suprimarea muchiilor scurte, etc.) modelul este bine definit înaintea calculului. Odată cu creșterea complexității geometriei apare și necesitatea de a defini zone în care acuratețea discretizării este mai mare, acest lucru fiind posibil. Femap oferă posibilitatea de a verifica în timp real calitatea elementelor folosite, pentru a ne asigura că modelul este optim pentru analiză.

Femap cu NX Nastran suportă modelarea ansamblului, incluzând astfel detectarea automată a contactelor dintre componente. Componentele pot fi îmbinate simplu (cu frecare sau fără frecare) sau lipite. Calculele realizate de NX Nastran sunt iterative și actualizate în timpul soluției, ținând cont de deformațiile apărute, obținând asfel contacte adaptate rezultatelor finale.

Femap suportă și alte tipuri de contacte cum ar fi: puncte de sudare, elemente de fixare cu prestrângere.

În afară de elementele 3D sau 2D, Femap suportă modelarea și discretizarea 1D. Această tehnică permite analiza modelelor lungi pentru care coeficientul de zveltețe este un factor determinant (pentru astfel de modele, abordarea 3D ar fi imprecisă).

Vizualizarea modelului este cheia pentru modelarea 1D. Femap oferă posibilitatea de definire sau adăugare a secțiunilor (librărie standardizată) ce urmează a fi aplicate pe modelele 1D.

În ultimii ani utilizarea materialelor compozite în proiectare a crescut. Femap te poate ajuta în modelarea și postprocesarea rezultatelor pentru structurile ce conțin materiale compozite. Folosind instrumentele disponibile, puteți modifica proprietățile de laminare la fel de interactiv ca modificarea pliurilor din laminor.

Femap oferă suport pre și post procesare pentru principalele solvere comerciale de pe piață, inclusiv NX Nastran, Ansys, LS-DYNA, Abaqus și TMG. Folosind Femap, puteți profita de capabilitățile avansate ale acestor solvere prin suportul amplu oferit în analiză și modelare, în special pentru analizele dinamice, structurale, cele pe domeniu neliniar, termice și CFD (analize de curgere a fluidelor).

O multitudine de capabilități de vizualizare vă ajută să vizualizați și să intepretați rezultatele pentru a înțelege rapid comportamentul modelului. Veți regăsi tot ce aveți nevoie pentru a vizualiza și intepreta datele de ieșire.
Accesul complet la rezultatele obținute dar și opțiunile de sortare și aranjare oferă un avantaj enorm în momentul realizării rapoartelor de analiză.

Portofoliul CAE al Siemens Industry Software pune la dispoziție soluții scalabile pentru inginerii proiectanți prin programul Solid Edge Simulation încorporat în CAD și Femap cu NX Nastran pentru inginerii de calcul.
Femap cu NX Nastran oferă soluții ce se potrivesc industriei dumneavoastră, de la capacitățile generale de simulare, disponibile în modulul de bază, la aplicații mai avansate inclusiv analize dinamice, termice, curgere a fluidelor sau analize în domeniul nelinear.

Prin capabilitatea de personalizare, Femap oferă acces complet la toate funcțiile sale printr-o interfață de programare a aplicațiilor (API) OLE / COM orientată pe obiect, ce folosește limbaje de programare standard. Accesul la API se realizează printr-un mediu de dezvoltare din cadrul interfeței de utilizator, unde puteți crea programe personalizate care automatizează fluxurile de lucru și procesele, care pot interacționa și schimba date cu programe terțe, precum Microsoft® Word și Excel.

Femap este o aplicație intuitivă, bazată pe Windows. Acesta suportă lucrul cu ferestre multiple, în care putem avea acces atât la datele inițiale cât și la rezultate. Puteți modifica afișarea în funcție de intrumentele pe care doriți să le utilizați, furnizând astfel un mediu de lucru cât mai specializat pentru industria în care lucrați.

TOP